Els darrers temps, un dels conceptes que ha pres més importància en el camp de la comunicació i el màrketing digital és el SEO. Però, què és exactament el SEO? I per a què serveix?

Si agafem la definició de la Viquipèdia, el SEO (Search Engine Optimization) és el posicionament en cercadors o optimització de motors de cerca per millorar la visibilitat d’un lloc web de cara als resultats orgànics dels diferents motors de cerca.

Més endavant tractaré de desgranar alguns dels molts factors en què un motor de cerca es basa per posicionar una pàgina o una altra, però d’entrada cal apuntar que hi ha dos factors bàsics: l’autoritat i la rellevància. L’autoritat és, essencialment, la popularitat d’una web. Segons els motors de cerca, com més visites tingui i més popular sigui una pàgina web, més valuosa és la informació que conté. D’altra banda, la rellevància és la relació que té una pàgina amb una cerca concreta. No significa només que una pàgina contingui un munt de vegades la paraula clau que es busca (al començament era així), sinó que un motor de cerca es basa en centenars de factors on-site per determinar això.

En aquest sentit, cal apuntar que el SEO es pot dividir en dos grans grups: el SEO on-site i el SEO off-site.

El primer es preocupa de tots els elements que es troben dintre la pròpia pàgina i que fan que els cercadors entenguin quin contingut s’hi troba. Per exemple, l’optimització de keywords, el temps de càrrega, l’experiència de l’usuari, l’optimització del codi o els format de les URLs.

Per contra, el segon es centra en factors externs a la pàgina web, i els seus factors més importants són el nombre i la qualitat dels enllaços que apunten cap a la web, la presència en xarxes socials, els esments en mitjans de comunicació i pàgines rellevants, l’autoritat de la marca i el rendiment en els resultats de cerca.

factors seo importants

Com a mostra el gràfic, cada vegada és més important crear una reputació i una autoritat de marca. Això s’aconsegueix amb temps (no es pot enganyar a Google) i amb contingut constant i de qualitat. Més que entrar en una lluita de preus i inversió digital, cal posicionar la marca i dotar-la d’autoritat i reputació.

Pel que fa a les paraules clau sobre les que treballar, s’han de decidir conjuntament en base als objectius de la pàgina i al grau de competència de cada paraula o sintagma. A continuació, caldrà començar a redactar articles que els portin incorporats.

També cal tenir en compte que les xarxes socials són un canal (cada vegada més diversificat i important) per arribar al target objectiu i que ajuden molt al SEO.

els factors seo més importants

És molt recomanable aquest document de MOZ, que ve a explicar que el linkbuilding tradicional (comprar links, intercanviar links, aconseguir links com sigui…) és mort i enterrat. I que el nou linkbuilding és la suma de, sobretot, content marketing i xarxes socials. Això, i el fet que el marketing online i el marketing offline no existeixen: al final tot és marketing. I per tant una estratègia de linkbuilding moderna es basa en traslladar a online relacions on i offline: amb proveïdors, especialistes en el sector, clients… Això que abans es deia “RRPP”, ara serveix per fer “linkbuilding”.

A continuació deixo una llista dels factors SEO que en base a la meva experiència considero més rellevants:

Títol SEO o Meta Title

Un dels aspectes més importants i clau per al nostre posicionament web, i serveix per indicar el títol de la pàgina. Encara que ja tinguem posat el títol a la nostra pàgina amb l’etiqueta <title></title>, és important incloure l’etiqueta Meta Title, perquè és clau pels cercadors i ajuda al SEO.

URLs amigables i curtes

Es recomanen URLs amigables de 3 a 5 paraules com a màxim.

Velocitat de càrrega

Cal aconseguir un pagespeed de Google de més de 70 en ordinador i mòbil, encara que l’ideal és que sigui superior a 80.

Experiència d’usuari

Cada vegada és més important el temps de permanència per usuari, el nº pàgines vistes i el percentatge de rebot.

Autoritat del domini

És un factor molt important. Hi ha diverses formes de calcular-lo molt fàcilment (Sem Rush, Moz…). La quantitat de dominis que enllacen la pàgina i la qualitat d’aquests backlinks tenen un paper important dins d’aquest algoritme, però no són els únics.

els factors seo que son mes importants

Etiquetatge consistent i coherent (H1-H6)

És molt interessant utilitzar un bon format de títols i incloure la paraula clau en diferents posicions (esquerra, mig, dreta) tant de manera exacta com a variable.

Títol del post

En la majoria de Blogs sol coincidir amb l’H1, i ens permet afegir un títol una mica més descriptiu que el Meta Title.

Enllaços Interns

Ens ajudarà establir relacions entre les diferents pàgines del nostre lloc web, la qual cosa ens ajudarà a impulsar el seu posicionament i derivar tràfic a altres pàgines.

Densitat de les paraules clau

La densitat recomanada oscil·la del 1% al 2% i per poder calcular-la podem utilitzar el plugin gratuït SEOquake. És important apuntar que ha de ser de forma natural i que, segons com, pàgines amb un 0,3% puntuen millor que d’altres amb un 2%.

Sinònims i paraules relacionades

Google fa ja temps que disposa de base de dades de sinònims i paraules clau relacionades o similars, amb la qual cosa no cal que repetim “com lloros” sempre les mateixes paraules clau.

Disposar de Sitemap.xml i robots.txt

El fitxer robots.txt és un fitxer que situarem en l’arrel del nostre lloc web que serveix per indicar als diferents cercadors (robots web o aranyes), quins fitxers han de rastrejar per tenir-los indexats. Per crear el fitxer sitemap.xml (fins a 500 pàgines) ho podem fer amb l’eina online http://www.xml-sitemaps.com/.

Afegir a les imatges el títol i text alternatiu (ALT)

D’entrada, és bo reduir al màxim el pes de les fotos (tinyjpg, per exemple, ens pot servir) perquè la pàgina carregui ràpid. Un cop fet això, cal titular-les amb la paraula clau, tan al títol com a l’ALT.

Negreta i cursiva

Google també detecta paraules en negreta i cursiva per definir keywords.

Principi-final

És recomanable inserir la paraula al principi de les 100 primeres paraules i al final del contingut.

Enllaços externs

Cada cop té menys pes, però segueix sent important. Cada cop es mira més la qualitat dels backlinks que la quantitat.

Eliminar errors 404

Hi ha la tira de pàgines que ens poden detectar gratuïtament els errors 404, que són una de les coses que més detecta Google.

Social Share

No hi ha comentaris

Leave a comment