Cada dia més de mil milions de persones fan servir Internet per trobar informació. De tot el tràfic o persones que fan servir Internet es calcula que el 90% és procedent dels cercadors, i el 75% del tràfic mundial és a través de Google, el principal cercador a Internet. Per tant, aparèixer als primers llocs de Google és de vital importància.

Mitjançant uns programes anomenats robots o spiders, que recorren tot Internet recollint informació de tots els llocs web que troben, Google jerarquitza totes les pàgines que hi ha a Internet. Aconseguir una bona posició als ulls d’aquests robots és una feina que és sobretot un procés orgànic, el que vol dir que no és pagament. Es tracta de la millora de la visibilitat de la web als resultats de recerca dels cercadors, de manera que estiguin posicionats de la millor manera possible. Per poder tenir una estratègia de SEO adequada convé tenir en compte moltes variables. Per exemple, l’algoritme dels cercadors, les paraules claus, el disseny, el contingut, els links… En definitiva, Google té en compte diferents factors en el seu algorisme per posicionar a una pàgina en el seu rànquing.

Pel que fa al domini, l’aspecte més important que contribueix a un millor posicionament és la presència de la paraula clau en el domini. També és important l’antiguitat del domini. Un domini amb una antiguitat de sis mesos no serà tan ben vist per Google respecte a un altre d’un any. Quant a l’antiguitat de les pàgines Google prefereixi el contingut fresc, tot i que en aquest sentit el millor és una pàgina antiga que s’actualitza freqüentment.

El següent punt a considerar és l’optimització on page. En aquest apartat s’agrupen algunes de les qüestions més rellevants de cara al posicionament web. En primer lloc cal tenir en compte la presència de la paraula clau en el títol i en el contingut visible de la pàgina. L’etiqueta del títol és un dels factors més important en una pàgina web. Un altre punt a considerar és que les etiquetes de títol que comencen per la paraula clau tendeixen a funcionar millor que els títols que contenen la paraula clau cap al final. La paraula clau en la descripció i en l’encapçalat H1 és un altre senyal de rellevància. Els encapçalats H2 i H3 també, tot i que menys.

Un altre dels punts més decisius és l’optimització de les imatges. Segurament és un dels temes més clarament rellevants per als cercadors. Cal tenir en compte el nom d’arxiu, el text alternatiu, el títol i la descripció.

Deixant de banda les imatges, val la pena fer una especial referència al perill de duplicar les meta-dades, fet que pot fer perillar la visibilitat d’una pàgina. De manera paral·lela convé subratllar, també, el risc de la sobre-optimització, ja que l’excés de paraules clau acostuma a afectar negativament el posicionament d’una pàgina web.

Pel que fa als continguts, cal fer esment específic a la necessitat d’incloure la paraula clau al text de manera freqüent. D’altra banda cal recordar que Google prefereix els textos amplis abans que els curts. Especialment li agraden els continguts amb apartats i amb informació jerarquitzada i ordenada per punts amb vinyetes i numeracions. I com més llarg sigui, millor. En general, per al motor de Google, un text extens sol contenir més valor que uns altres més curts. És igualment important apuntar que el fet que una paraula clau aparegui entre els primers 100 termes del contingut és un factor molt significatiu per a Google.

D’altra banda, l’actualització del contingut és un requisit sine qua non per a aconseguir un bon posicionament. És per això que Google mostra la data de l’última actualització d’una pàgina, pel que és evident la importància que atorga a aquest factor.

A banda d’això, les paraules clau d’indexació semàntica latent ajuden als motors de cerca a comprendre el significat de les paraules polisèmiques. Un bon exemple d’això podria ser la distinció entre la marca de sabatilles esportives Nike i el terme grec que significa victòria. Igual que en el contingut visible de la web, les paraules clau d’indexació semàntica latent en les meta-tags de la pàgina (títols i descripcions) ajuden a Google a destriar entre sinònims. Altrament, que dues pàgines del mateix lloc continguin continguts idèntics (encara que sigui lleugerament modificats) pot influir negativament en la visibilitat a Google.

En darrer terme, segons les directrius de Google, incloure contingut útil addicional és un clar indicador de qualitat i, per tant, un factor rellevant per a la classificació. També cal assenyalar que els formats més actuals sumen punts per a la classificació. Així doncs, les imatges i els vídeos actuen com a senyals de qualitat de continguts. A més, crear un informe que molts usuari descarreguin pel seu alt contingut de valor és un clar indicador per a Google de la qualitat del lloc web. Per últim, amb la finalitat d’aconseguir el millor posicionament possible cal recordar que l’ordre de les paraules claus ha de coincidir a la perfecció amb la paraula clau que busca l’usuari: no és el mateix “com fer una truita” que “fer una truita”.

En referència a l’apartat de la configuració de la pàgina web l’element més rellevant és la velocitat de càrrega, perquè Google entén aquest factor com a determinant. També atorga prioritat als llocs amb una bona informació de contacte, que sigui real i fiable. A més, crear una estructura jeràrquica del lloc que sigui lògica i classificada per temes ajudar a Google a entendre els continguts i, per tant, a posicionar-los millor.

La ubicació del servidor és especialment rellevant per a les cerques geo-localitzades. També resulta essencial el document electrònic SSL, peça clau en el procés d’autenticació d’una pàgina que influeix decisivament en el rànquing. A més, és molt recomanable tenir una pàgina per a les condicions de servei i una altra per a la política de privadesa. Aquestes dues pàgines ajuden a explicar-li a Google que el lloc web és de confiança per a l’usuari.

I, finalment, segurament el punt més decisiu de la configuració d’una web per a tenir un bon posicionament: l’optimització mòbil. La postura oficial de Google és que cal crear webs responsives. Les pàgines que s’adapten a la navegació per a dispositius mòbils tenen un avantatge clar respecte a les que encara no ho han fet.

Per tancar l’apartat de la configuració cal considerar els aspectes que poden convertir-se en negatius. Per exemple, un lloc web amb una usabilitat complicada per a l’usuari pot ser perjudicial per a la classificació: es redueix el temps de navegació, el nombre de pàgines vistes i, per tant, augmenta la taxa de rebot. Un altre factor que pot influir negativament és el temps d’inactivitat de la pàgina. Per últim, els pop-ups i els anuncis que distreuen del contingut són un signe que informa sobre la baixa qualitat d’una pàgina.

L’altre gran bloc que determina el posicionament d’una pàgina web són els enllaços. D’entrada cal apuntar que el més significatiu és la qualitat dels links. És a dir, estar enllaçat a pàgines amb una bona autoritat és, segons Google, un factor determinant per aconseguir un bon posicionament. El Link Building és un dels fonaments del posicionament web o SEO més destacats i busca augmentar l’autoritat d’una pàgina el màxim possible mitjançant la generació de links cap a la mateixa. És important tenir en compte que sovint els bons continguts són enllaçats de forma natural, de manera que l’esforç per aconseguir links succeeix de forma orgànica i amb un menor esforç que per altres vies. D’altra banda, Google pot basar-se en el contingut de les pàgines que s’enllacen com a indicador de rellevància. En aquest sentit és important tenir present que els enllaços situats al començament d’un text tenen més pes que els que es col·loquen al final. De la mateixa manera convé recordar que un link en un article de 1.000 paraules és més valuós que un link en un de 50 paraules.

En paral·lel cal tenir present que tenir enllaços trencats influeix de forma negativa en la classificació, així com que les URL siguin excessivament llargues. Un altre aspecte negatiu és una presència desproporcionada d’enllaços: algunes pàgines en tenen tants que s’enfosqueix la pàgina i distreu a l’usuari del tema principal. Finalment, que Google detecti que comercialitzes amb links pot afectar negativament el posicionament en el cercador. A més, per a Google, l’arribada sobtada i no natural d’enllaços és un senyal de links falsos.

Segurament, però, el més efectiu quant a enllaços són els dominis .edu o .gov. Les pàgines oficials (governamentals, d’universitats, científiques) tenen una enorme autoritat a Google i tenir un link en un d’aquests llocs suposa un fantàstic impuls al rànquing. Cal recordar que tenir enllaços en diferents webs és un signe que el vincle s’ha generat de forma natural i està ben vist pels buscadors. A més, que un enllaç estigui disposat d’una forma fresca i natural entre el contingut d’una pàgina es considera positivament; per contra, els enllaços en pàgines buides o altres llocs de la pàgina són sospitosos. És bo recordar, també, que excessius enllaços procedents de redireccionaments 301 dilueixen el nivell d’autoritat d’una pàgina. Finalment, cal dir que tot i que els vincles a fonts com la Wikipedia són enllaços nofollow, afegeixen confiança al web i una major autoritat.

En relació als enllaços també val la pena assenyalar que la publicació d’un post com convidat en una web externa o blog és una bona tàctica de SEO, sobretot si s’afegeix una biografia de l’autor que aporti autoritat.

L’altre gran categoria a tenir en compte són les xarxes socials. La participació social que s’inclou a una pàgina també influeix en el valor de l’enllaç: per això és important incloure botons socials una web. D’entrada, cal tenir clar que les pàgines més populars tenen més pes a nivell de posicionament orgànic. També s’ha de tenir present que la participació a Facebook (les vegades que els usuaris comparteixen la pàgina) és similar a un enllaç de backlink; té una major influència que un “m’agrada” a la pàgina. En general, els senyals socials d’una pàgina aconsegueixen augmentar l’autoritat del lloc, fet que aconsegueix que s’incrementi la visibilitat del web quant a les cerques.

Google també té en compte un altre gran categoria a l’hora de posicionar millor o pitjor una pàgina: les conversions. El CTR orgànic que s’aconsegueix amb una paraula clau és un bon senyal d’interacció amb l’usuari que Google puntua molt favorablement. Pel que fa la taxa de rebot, també ajuda a Google a comprovar la qualitat d’una pàgina, ja que una web que els usuaris abandonen ràpidament probablement no sigui massa bona. D’altra banda, els llocs amb molt tràfic directe probablement ofereixen una major qualitat que la resta. Un altre factor important és que els usuaris recorrin a una pàgina o lloc freqüentment.

També és un punt important el nombre de comentaris, ja que les pàgines amb un munt de comentaris donen evidències de la interacció amb l’usuari i la qualitat del seu contingut, fet que provoca que Google impulsi el posicionament d’aquella pàgina. A més, tenir un bon número de fans subscrits a la pàgina és un bon senyal de qualitat. A més, Google presta molta atenció al temps de de permanència en una pàgina i ho té molt en compte com a senyal de qualitat.

Pel que fa a les plataformes de Google és rellevant el paper de Google Plus i vincular la pàgina a Google Analytics i Google Webmaster Tools per tal de millorar la indexació. Cal saber que les pàgines que aconsegueixen ser agregades als marcadors de Chrome reben un impuls de cara al posicionament. Per últim, no hi ha dubte que pujar vídeos a YouTube dóna un tracte preferencial quant al rànquing, molt probablement perquè és una plataforma que pertany a Google. Per acabar, una pràctica fonamental per al posicionament de qualsevol negoci és donar-se d’alta a Google Places, que permet aparèixer a Google Maps.

Social Share

No hi ha comentaris

Leave a comment